A- A A+

Құрметті оқырмандар! Сіздер үшін: қолжетімді кітапхана қоры, электронды оқырман билеті, тегін Интернет, WiFi. Сіздерді күтеміз!

Шығармашылық қызметі

1. Библиотека и жизнь: (Из опыта Пролетарской сельской библиотеки Краснокутского производственного управления) / ОУНБ им. Н. Островского; научно-методический отдел. – Павлодар, 1964. – 5 с.

2. Что читать о Павлодарской области / ОУНБ им. Н. Островского; научно-методический отдел. – Павлодар, 1966. – 81 с.

3. Прииртышье, мой край родной: (сборник библиографических и методических материалов в помощь библиотекарю) / Областная библиотека им.Н.Островского; научно-методический отдел. – Павлодар, 1970. – 59 с.

4. Слово о родном крае: (методико-библиографические материалы в помощь пропаганде краеведческой литературы) / Областная библиотека им.Н. Островского; НМО. – Павлодар, 1970. – 52 с.

5. Ертісім-туған өңірім: (Павлодар облысы туралы әдебиеттерді насихаттауға көмекші құрал). – Н.Островский атындағы облыстық кітапхана; ғылыми-әдістемелік бөлім. – Павлодар, 1976. – 25 б.

6. Крестьянские (фермерские) хозяйства Павлодарской области: [указатель] / Обл. объединенная универсальная научная б-ка им. С.Торайгырова, ИБО; отв. за вып. С.А.Салмурзина; ред. М.А.Жиенбаева. – Павлодар, 2003. – 47 с.

7. Павлодар өңірінің ақын-жыраулары: биобиблиографялық анықтама / С.Торайғыров атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапхана; ақпараттық-библиографиялық бөлім. – Павлодар: ЭКО, 2004. – 120 б.

8. Из коллекций областной библиотеки им.С.Торайгырова. Каталог редкой книги / Павлодарская областная универсальная научная библиотека им.С.Торайгырова; сост. Д.А.Шакаримова, Л.А.Химатова; ред.С.Ш.Исаканова, Ш.Б.Шахметова.– Павлодар: ЭКО, 2006.- 68с.

9. Модель сельской библиотеки: из опыта реализации областной программы «Ауыл кітапханасы» на 2004-2006гг.» /Областная универсальная научная библиотека им.С.Торайгырова.-Павлодар: ЭКО, 2006.-16с.

10. С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхана=Областная библиотека им.С.Торайгырова /ООУНБ им.С.Торайгырова; сост. Д.А.Шакаримова, Н.Г.Шайкенова, Э.Ж.Амренова; пер.Ж.К.Кажыбаева, А.А.Классен; ред. М.А.Жиенбаева. – Павлодар: ЭКО, 2006.- 24с.

11. Призвание - библиотека (История библиотеки в биографиях ее директоров) / Областная универсальная научная библиотека им. С.Торайгырова; сост. Б.Б.Байжанова; ред. Л.А.Куценко.- Павлодар: ЭКО, 2006.-19с.

12. В объективе - библиотекари / сост.З.Н.Науразбаева; Областная универсальная научная библиотека им. С. Торайгырова.- Павлодар: ЭКО, 2006.- 23 с.: ил.

13. Джаксыбаев С. И: биобиблиографический указатель / Павлодарский областной департамент культуры, Павлодарская областная библиотека им.С.Торайгырова. - 2-е изд., доп. - Павлодар: ЭКО, 2009. - 46 с. - (Краеведы области)

14. Соколкин Э. Д.: биобиблиографический указатель / Павлодарский областной департамент культуры, Павлодарская областная библиотека им.С.Торайгырова. - Павлодар: ЭКО, 2009. - 47 с. - (Краеведы области)

15. С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхана: кітапхана энциклопедиясы = Областная библиотека им.С.Торайгырова: библиотечная энциклопедия.- Павлодар:ЭКО, 2011.- 258 б.- қазақша, орысша.

16. Жүсіпбек Аймауытов:Библиографиялық көрсеткіш. Жусупбек Аймаутов: Библиографический указатель / С. Торайғы ров атындағы ОƏҒК. ООУНБ им. С. Торайгырова. – Павлодар: ЭКО, 2011. – 164 б., қазақша, орысша.

17. Хазыров Бикбулат Манняпович: Биобиблиографиялық көрсеткіш. – Павлодар: ЭКО, 2016. – 40 б. – (Павлодар облысының өлкетанушылары)